Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

    ВМРО-ДПМНЕ го задржува правото да ги провери податоците кои се доставени.