Jun 26

Симболи

Партиското знаме е со димензии со однос 2:1 по должина, поделено на црвено-црни полиња, чиј сооднос е еден спрема еден, а во горниот лев агол на црвена основа е поставен партискиот грб.

 

 

Партискиот грб претставува стилизирана фигура на лав со круна над главата во златна боја, изведен на црвен штит. Над штитот има црвена лента на која со жолти букви е напишано 1893-1990, а под штитот на црвена лента со жолти букви е испишано името на партијата: ВМРО-ДПМНЕ

Author: Super User Filed Under:
Симболи Датум на објавување Посети: 3251
Печати

ВМРО-ДПМНЕ

Општински Комитет - Велес

ул.8ми Септември б.б, 1400, Велес

Телефон: +389 43 612 102 

Факс: +389 43 612 102 

Email: 
ok-veles@vmro-dpmne.org.mk