Настани

Големи митинзи

Големи митинзи

Events: 2

Оваа категорија е доделена на големите митинзи кои ќе се случуваат во сите градови низ Македонија

Show Events

Минимитинзи и јавни собири

Минимитинзи и јавни собири

Events: 24

Минимитинзи и јавни собири

Show Events

Настани од УМС и УЖ

Настани од УМС и УЖ

Events: 1

Настани од УМС и УЖ

Show Events

ВМРО-ДПМНЕ

Општински Комитет - Велес

ул.8ми Септември б.б, 1400, Велес

Телефон: +389 43 612 102 

Факс: +389 43 612 102 

Email: 
ok-veles@vmro-dpmne.org.mk