Oct 03

Нови населби за семејно домување

На Велес му се потребни проекти кои ќе овозможат раст и развој на градот. Проекти со кои ќе го прошириме опфатот на урбаното живеење.

Затоа во новата програма „Нова ера за Велес“ го предвидовме проектот за: „Населба за семејно домување во Трпезица“.

Деталниот урбанистички план за ова место, со плански опфат од скоро 42 хектари е веќе донесен.

 

На оваа локација предвидени се 361 парцела за изградба на индивидуални живеалишта, 2 парцели за детски градинки и една за трговски центар.

За создавање на неопходни услови за домување ќе се инвестираат вкупно 55 милиони денари, средства од Буџетот на Општина Велес.

Овој проект ќе биде најголемиот урбанистички проект за семјено домување донесен во општина Велес во последните 15 години и во голема мера ќе влијае на понатамошниот развој на градот Велес.

Истовремено, Општина Велес е во фаза на донесување на нов Генерален урбанистички план. Со него ќе создадеме услови за проширување на Велес во области каде сега нема урбанизација. 

Предвидуваме изработка на детален урбанистички план за населба Гровот кој што ќе се протега од постојните граници на градот до подножјето на ридот Гровот. На овој дел има одлични можности за развој на градот и затоа во Програмата го предвидовме и проектот НАСЕЛБА ЗА ДОМУВАЊЕ ГРОВОТ. 

Ќе овозможиме на сопствениците на земјиште од тој регион да инвестиираат во изградба на објекти за семјно домување и деловни објекти. Развојот на овој дел од градот е во линија со планираната обиколница за град Велес со што дополнително ќе се придонесе за зголемување на атрактивноста на овој простор. 

Почитувани,

Имаме јасна визија за идниот развој на Општина Велес. Нашата програма содржи конкретни проекти од кои корист ќе имаат сите граѓани. Ве повикувам на 15-ти октомври заеднички да продолжиме во градењето на Велес како просперитетна, развиена и современа општина.

 

Датум на објавување
Печати

ВМРО-ДПМНЕ

Општински Комитет - Велес

ул.8ми Септември б.б, 1400, Велес

Телефон: +389 43 612 102 

Факс: +389 43 612 102 

Email: 
ok-veles@vmro-dpmne.org.mk