Христијан Мицкоски

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме: Христијан Мицкоски

Националност: Mакедонец

Дата на раѓање: 29.09.1977

Пол: Машки

Брачен статус: Оженет, татко на две деца.

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

2016  Претседател на управен одбор и Генерален Директор на АД ЕЛЕМ

2014  Вонреден Професор на Машински факултет, Скопје

2009 – 2014 Доцент на Машински факултет, Скопје

2004 – 2009 Асистент на Машински факултет, Скопје

2002 – 2004 Помлад асистент на Машински факултет, Скопје

2001 – 2002 Главен и одговорен проектант на термотехнички инсталаци 

ОБРАЗОВАНИЕ

Доктор по технички науки-машинство

Машински факултет, Скопје, Македонија

тема: Управување на манипулациони роботи со примена на fuzzy логика

Магистар по машински науки

Машински факултет, Скопје, Македонија

тема: Оптимизациона синтеза на лостови механизми

 ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

- Претседател на кадрова комисија на ВМРО-ДПМНЕ од 04.2017

- Дел од Републички изборен штаб на изборите 2011

- Дел од Републички изборен штаб ИЕ4 на изборите 2008, 2014, 2016

- Ко-претседател на комисијата за енергетика во период 2010-2012

- Член на конгрес 2003 кога за претседател е избран Никола Груевски и член на конгрес 2015

Печати

ВМРО-ДПМНЕ

Општински Комитет - Велес

ул.8ми Септември б.б, 1400, Велес

Телефон: +389 43 612 102 

Факс: +389 43 612 102 

Email: 
ok-veles@vmro-dpmne.org.mk