Jun 28

Илија Димовски

Член на ВМРО-ДПМНЕ.

Роден на 10.8.1980 во Велес. Македонец.

 Дипломиран правник, Правен факултет, Скопје. 

Повеќе...

Filed Under:
- Пратеници Датум на објавување
Печати

ВМРО-ДПМНЕ

Општински Комитет - Велес

ул.8ми Септември б.б, 1400, Велес

Телефон: +389 43 612 102 

Факс: +389 43 612 102 

Email: 
ok-veles@vmro-dpmne.org.mk