Општински Комитет

Р.Б Име и презиме Функција во ОК
1 Игор Здравковски Претседател
2 Марко Колев Потпретседател
3 Александар Каракачанов Секретар
4 Ордан Ристовски Претседател на УВ
5 Весна Атанасовска Претседател на УЖ
6 Никола Наков Претседател на УМС
7 Нада Трајкова Кординатор на советничка група
8 Невенка Ѓошева Член
9 Менче Андреева Член
10 Елизабета Митревска Член
11 Маја Демирџиева Член
12 Бојан Смилевски Член
13 Тони Голубовиќ Член
14 Горан Стојанов Член
15 Томе Јаневски Член
16 Горан Наунчев Член
17 Игор Стојанов Член
18 Даниел Јаневски Член
19 Александар Јамалов Член
20 Александар Стојановски Член
21 Дејан Палашев Член
22 Ѓорѓина Ристовска Член
23 Снежана Бошевска Член
24 Весна Јакимовска Член
25 Дарко Димитриевски Член
26 Васко Гетов Член
27 Зоран Јаневски Член
28 Зоран Алексов Член
29 Весна Маркова Член
30 Благој Папазов Член