Советничка група

Р.Б Име и презиме Функција
1 Нада Трајкова Кординатор на советничка група
2 Александар Колев Член на совет
3 Лилија Чолакова – Дервишова Член на совет
4 Петре Саздов Член на совет
5 Флорентина Шурбеска Ристовска Член на совет
6 Ангел Димов Член на совет
7 Александар Табаков Член на совет
8 Драган Димески Член на совет
9 Каролина Попова Член на совет
10 Славче Радевски Член на совет