Растенијата и дрвјата се од исклучителна важност за опстанок на луѓето и животните.

Тие се главен производител на кислород, го намалуваат нивото на јаглероден диоксид, спречуваат лизгање на земјиштето, но претставуваат и дом за многу животни, односно се услов за опстанок на екосистемот.

Во период кога загадувањето на воздухот во Велес, но и во цела Македонија е зголемено, а акцијата

” Ден на дрвото” е укината од власта, младите решија самоиницијативно да допринесат за почист воздух.

#МакедонијаСеГуши 😷
#ВелесСеГуши 😷
#ДенНаДрвото 🌳